Gwneud cwyn

Os ydych yn gwsmer Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) neu Gredyd Cynhwysol (UC) gallwch gwyno ar-lein. Os nad ydych yn gwsmer JSA neu UC, cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith lleol.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a rowch i ddelio â’ch cwyn ac i’n helpu i adnabod unrhyw welliannau yn y dyfodol.

Cyn i chi ddechrau

Byddwch angen:

  • Eich rhif Yswiriant Gwladol - gallwch ddod o hyd i hwn ar eich cerdyn Yswiriant Gwladol, llythyr budd-daliadau, slip cyflog neu P60
  • Eich manylion cyswllt
  • Eich cod post
Dechrau nawr

Mae’r gwasanaeth ar-lein hefyd ar gael mewn Saesneg.